Treesolutions bvba
treesolutions bvba | Logo
bgr
Bedrijfsprofiel
Aanleg en onderhoud van tuin en park
Snoeien en vellen van bomen
Uitfrezen van boomstronken
Boomdiagnostiek
Duurzaam bosbeheer
Contact
bgr
Top
 
SPACER
Een boom is in de eerste plaats niet gemaakt om gesnoeid te worden, maar vraagt in zijn ontwikkeling tot volwassen boom veel ruimte. Dit kan in onze woon- en werkomgeving nogal eens leiden tot conflicten met andere ruimtegebruikers. Om deze conflicten zo veel mogelijk te beperken kan men niet anders dan boomverzorgende maatregelen toepassen.
SPACER
Kennis van de fysiologie van wondreacties bij bomen, zoals vastgelegd in het CODIT -model (Compartimentalisation Of Decay In Trees, dr. Alex Shigo 1959), leert ons waar, wanneer en hoe er in een boom gesnoeid moet worden. Zo ontstaan verschillende snoeimethoden die verdeeld worden over twee perioden : de winter en de zomer.
SPACER
Wintersnoei
SPACER
Verantwoord terugsnoeien van knot- en leivormen teneinde nalatige snoei te voorkomen in functie van de veiligheid van de boom. Het stimuleert de boom grotere hoeveelheden waterlot aan te maken, wat noodzakelijk is voor zijn voortbestaan. Geknotte en gekandelaberde hoogstammen zijn onderhevig aan regulier onderhoud (sleunen of terugsnoeien) omdat sterk ontwikkelde waterloten gemakkelijk uitbreken (zwakker ingeplant omdat de scheut ontstaat vanuit het cambium en windgevoeliger omdat waterloten een groter blad aanmaken).
SPACER
Dit omvat:
SPACER
- vrucht- of vormsnoei van fruitbomen
- vormsnoei van leibomen
- terugsnoei knotbomen
- kandelaren, kandelaberen en toppen van volwassen hoogstammen zijn erg   omstreden verjongingsmethoden die bomen sterk kunnen verzwakken   en/of doen afsterven en worden bijgevolg door ons NIET uitgevoerd.
SPACER
Zomersnoei
SPACER
In een staat van opvolging worden diverse snoeitechnieken toegepast met aandacht voor de 20% - regel:
SPACER
- jeugdsnoei (groeistimulatie)
- begeleidingssnoei (opkronen en het verwijderen van slecht groeiende   takken zoals vb. plakoksels en dubbele toppen)
- verwijderen dood hout om veiligheidsredenen
- reguliere onderhoudssnoei
- verjongingssnoei (technieken om de verouderingsverschijnselen bij oude   bomen af te remmen, vb. perifere vingersnoei, kroonverlichting)
SPACER
Alle achterstallige snoei die deze methoden omvat gebeurt in de zomer, indien nodig in fasen. Wij passen deze snoeitechnieken toe met respect voor de boom (takkraagsnede) en de uitgangspunten zoals omschreven in de Fauna- en Florawet.
 
 
Vellen en demonteren van hoogstammen
SPACER
Een boom moet soms, als laatste optie, verwijderd worden. Alles schadeloos neer halen is onze taak. Naargelang de reden van verwijderen en de standplaats wordt er bepaald welke methode er zal worden toegepast, vellen of demonteren. Daarbij maken wij gebruik van klimsporen, trek- en klimtouwsystemen, een hoogwerker of een kraan, en dat op de meest veilig mogelijke manier.
SPACER
Bekijk onze fotogalerij
SPACER
SPACER   SPACER            
Herstelsnoei oude Tilia-knotvorm   Klimwerk   Hakselwerk   Grondactie   Demontage Populus nigra "Italica"
                 
Demontage Populus alba   Demontage Pinus nigra   Demontage Picea abies   Demontage Picea abies   Demontage Fagus sylvatica
                 
Demontage Cedrus atlantica   Demontage Betula pubescens   Demontage Aesculus hippocastanum   Bouwrijp maken van perceel | Demontage hoogstammen   Velling Betula pubescens
                 
Schadeloos demonteren van Betula in kleine tuin   Klimmende inspectie in eeuwenoude Quercus robur met stormschade   Verwijderen van dood hout in privé-park   Verwijderen van dood hout in privé-park   Klimwerk
                 
Velling - steile helling   Voorbereiding - velling Populus   Velling Populus   Splijtwerk ter plaatse   Renovatie - uitgegroeide laan | Platanus acerifolia-dakvormen
 
 
Bekijk onze video's
 
                     
                     
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
                     
                     
Gegevens
E-mail
Welkom bij Easymo!
Gegevens
SPACER SPACER SPACER