Treesolutions bvba
treesolutions bvba | Logo
bgr
Bedrijfsprofiel
Aanleg en onderhoud van tuin en park
Snoeien en vellen van bomen
Uitfrezen van boomstronken
Boomdiagnostiek
Duurzaam bosbeheer
Contact
bgr
Top
 
Duurzaam bos- en parkbeheer
SPACER
Bossen zijn zeer complexe ecosystemen en moeten beschermd worden door effectieve beheersmaatregelen. De doelstelling van de beheersvorm wordt bepaald door ecologische, economische, sociale, educatieve of wetenschappelijke factoren.
SPACER
Artikel 43 van het bosdecreet omschrijft dat een beperkt of een uitgebreid beheerplan moet opgemaakt worden voor alle openbare en privé-bossen van minstens 5 hectare groot.
SPACER
Wij adviseren eigenaars van bossen (en parken) die buiten deze wetgeving vallen. Na evaluatie van het bestand en het opmaken van een beperkte inventaris wordt een beheerplan opgesteld in functie van de uiteindelijke bestemming van het bos (of park).
SPACER
Na het besluiten van het beheerplan wordt een werkplan opgesteld op korte of lange termijn, die wij eventueel zelf kunnen uitvoeren. Dit plan kan bijvoorbeeld een kapregeling omvatten. Dit is een belangrijk onderdeel waarmee de bossamenstelling gestuurd wordt, want enkel met een correct uitgevoerde uitdunning kan een bos gezond gehouden worden.
SPACER
Andere onderdelen kunnen zijn: aanplanting en/of onderhoud van ondergroei, veiligheidssnoei in hoogstammen (dood hout boven paden), conditiebeheer van het boombestand, e.a.
SPACER
Werfbegeleiding van bomen
SPACER
Waardevolle bomen waarrond werkzaamheden plaatsvinden moeten beschermd worden tegen aanrijschade, wortel- en kroonbeschadigingen, grondwaterbemalingen en bladvervuilende stofdeeltjes in droge weersomstandigheden.
De volledige kroonprojectie en indien mogelijk meer moet afgesloten worden.
 
 
Wanneer dit onmogelijk is, zijn de volgende maatregelen noodzakelijk:
SPACER
- geen opslag of parking binnen de boomspiegel
-
ommantelen van de stam en wortelvoet met beschermend   materiaal
-
zwaar transport zo ver mogelijk van de boom houden teneinde   bodemverdichting   en kroonschade te voorkomen
-
een laag zand en drukverdelende rijplaten op de wortels om ondergrondse   schade te voorkomen
-
snoeitechnische maatregelen, zoals een vergroting van de takvrije stamlengte, mogen enkel op een deskundige manier uitgevoerd worden.
SPACER
Boven- en ondergrondse maatregelen beletten het ingrijpend veranderen van de groeiomstandigheden. Wanneer, na een bomen effect analyse, een compromis moet gemaakt worden tussen het bouwplan en de boom (of bomen), zoeken wij naar een oplossing die binnen de tolerantie van de boom ligt.
SPACER
Bij graafwerken, afgraving of ophoging van het maaiveld gaan altijd wortels verloren. Vooraf moet ingeschat worden in welke mate deze schade invloed zal hebben op de conditie en de stabiliteit.
SPACER
Bij de eventuele technische aanpassingen rond de boom wordt rekening gehouden met alle soortspecifieke kenmerken van de betreffende soort en de eventuele belemmering van de werkzaamheden op de werf.
 
 
Boomdiagnostiek
     
 
     
Gegevens
E-mail
Welkom bij Easymo!
Gegevens
SPACER SPACER SPACER