Treesolutions bvba
treesolutions bvba | Logo
bgr
Bedrijfsprofiel
Aanleg en onderhoud van tuin en park
Snoeien en vellen van bomen
Uitfrezen van boomstronken
Boomdiagnostiek
Duurzaam bosbeheer
Contact
bgr
Top
 
Onderzoek & Diagnose
SPACER
Bomen zijn de belangrijkste structuurdragers in een groene, bewoonde omgeving. De visuele waarde (sierwaarde) ervan wordt bepaald door de kwaliteit van de boom en zijn groeiomstandigheden. Een gezond uiterlijk vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt. De boom moet duurzaam zijn en mag geen gevaar vormen voor zijn directe omgeving.
SPACER
In functie van de algemene zorgplicht moeten bomen regelmatig beoordeeld worden op conditie en structuur. Daarbij hanteren wij diverse methoden om de gezondheidstoestand (of de ziektebeelden) en daaruit vloeiend de veiligheid van zieke, oude of beschadigde bomen te onderzoeken.
SPACER
Onze VTA-methodiek en eventueel aanbevolen bodemonderzoeken, geluidstomografische en resistografische metingen, aanwasboringen en het V-model (Peter Sterken) kan ons inzicht in een boom verschaffen teneinde een gerichte diagnose te stellen betreffende attentie- en risicobomen. Wij evalueren de huidige toestand en formuleren, indien mogelijk, een oplossing zoals bvb. vellen, ziektebehandeling, bodembewerking, herstelsnoei e.d.
SPACER
VTA-methode (Visual Tree Assessment, Mattheck & Breloer 1995)
SPACER
Een beoordeling gebaseerd op de body language van boom, ofwel het visueel waarnemen van biologische en mechanische symptomen teneinde de boom te kunnen evalueren inzake breukgevoeligheid en stabiliteit. Een evaluatieverslag kan twijfel omtrent de duurzaamheid en de behoudenswaardigheid van een boom wegnemen zodat de juiste maatregelen kunnen getroffen worden.
SPACER
PICUS-geluidstomografie
SPACER
Non-destructieve onderzoeksapparatuur die echografisch een inwendige, tweedimensionale scan van het stamweefsel maakt.
SPACER
Resistografie en de aanwasboor
SPACER
Technieken waarbij door middel van een kleine radiale wonde inzichten verschaft worden over eventuele stamholten en hun restwand.
SPACER
Grote boombestanden kunnen worden getaxeerd en geregistreerd in een VTA-boombestandsopname, waaruit de uiteindelijke beheersvorm kan worden besloten in functie van de bestemming van het bestand. Tevens worden er technische adviezen gegeven voor eventuele diepgaandere onderzoeken.
 
 
Kroonverankeringen
SPACER
Mechanische ingrepen in de kroon van climaxbomen die ons toelaten het gedrag van gevaarlijk ogende gesteltakken op te volgen en te beveiligen zonder de verdere ontwikkeling van de boom te beïnvloeden. De verankeringen gebeuren met touwen die een spanningsindicator bevatten, wat in de meeste gevallen beter is dan de gesteltakken in te snoeien tot op grote diameter.
SPACER
Boomwaardebepaling en schadetaxatie
SPACER
De financiële waarde van een boom kan worden beïnvloed door vandalisme, aanrijdingen, maaischade, weersinvloeden e.d. Wij meten deze schade, taxeren de boom en zoeken naar een oplossing.
SPACER
Bekijk onze fotogalerij
SPACER
SPACER
Klimmende inspectie na zware stormschade Bescherming tegen zonnebrand bij Fagus sylvatica Kroonverankering in oude Fraxinus excelsior "Pendula" Meripilus giganteus op Salix Ganoderma op stamvoet van oude Gleditsia triacanthos
                 
Oude wonden met spechtennestholte en rottende stabilisatiewortel Ulmus glabra - door iepziekte afgestorven (Grote Iepenspintkever)   Meripilus giganteus op Fagus sylvatica   Lymantria dispar - Plakkervlinder   Feromoonval - Cameraria ohridella
                 
Bruinrot - verhoogt ernstig de stambreukgevoeligheid bij deze Castanea sativa   Gleditsia triacanthos   VTA   Sesia apiformis op Populus   Ruimte concurrentie tussen woning en monumentale Fagus sylvatica
                 
VTA   Stambreuk. Veroorzaakt door aantasting van een witrotveroorzakende parasitaire schimmel   Stambreuk. Veroorzaakt door aantasting van een witrotveroorzakende parasitaire schimmel   Aesculus hippocastanum. Aangetast door Cameraria ohridella    
 
     
Gegevens
E-mail
Welkom bij Easymo!
Gegevens
SPACER SPACER SPACER